Beleidsregel Gebiedsontzeggingen gemeente Gooise Meren 2022

Geldend van 20-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Gebiedsontzeggingen gemeente Gooise Meren 2022
Citeertitel Beleidsregel Gebiedsontzeggingen gemeente Gooise Meren 2022
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerdere regels omtrent dit onderwerp binnen de gemeente Gooise Meren.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2022 nieuwe regeling

26-04-2022

gmb-2022-227702

85510