Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant 2022

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant 2022
Citeertitel Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant 2022
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp bijdrage, mobiliteit
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2022 nieuwe regeling

10-05-2022

prb-2022-5827

C2296296/5064848