Regeling vervallen per 01-01-2025

Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen

Geldend van 19-05-2022 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen
Citeertitel Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt met ingang van 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2022 01-01-2025 nieuwe regeling

10-05-2022

prb-2022-5782

K26808