Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen
Citeertitel Subsidieregeling Vernieuwing Klassieke Muziek provincie Groningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
  3. Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt met ingang van 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2022 nieuwe regeling

10-05-2022

prb-2022-5782

K26808