Regeling vervallen per 25-01-2023

Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022

Geldend van 13-08-2022 t/m 25-08-2022

Intitulé

Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022

De directie, namens dijkgraaf en heemraden, van Waterschap Vallei en Veluwe;

Overwegende dat:

 • -

  vanwege de geringe neerslag en de daardoor ontstane droogte zuiniger met het oppervlaktewater moet worden omgesprongen;

 • -

  er komende tijd geen neerslag van betekenis wordt verwacht;

Gelet op artikel 3.7 van de Keur Waterschap Vallei en Veluwe 2013 en op artikel 4 van het Organisatiebesluit Waterschap Vallei en Veluwe 2020;

B e s l u i t :

vast te stellen het: Besluit verbod onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen 2022

Artikel 1

Het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen is verboden in het gehele beheersgebied van het waterschap, met uitzondering van:

 • a.

  de oppervlaktewaterlichamen in de volgende gebieden:

  • Putterpolder;

  • Polder Arkemheen;

  • Bunschoterpolder;

  • Eemnesserpolder;

  • Polder Soest;

  • Inlaatgebied Laak + Vathorst;

  • De Hoenwaard;

  • Polder Oosterwolde-Oldebroek;

  • Polder ’t Goor Elburg,

 • b.

  de oppervlaktewaterlichamen:

  • het Valleikanaal;

  • de Heiligenbergerbeek/Woudenbergse Grift;

  • de Eem;

  • de Arkervaart;

  • de Zijdewetering/Krakerswijk,

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • c.

  voor het inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering) en Polder Hattem, geldt een verbod voor het onttrekken van water vanuit oppervlaktewaterlichamen voor overige behoeften als bedoeld in artikel 2.1 lid 1, aanhef en sub 4 van het Waterbesluit, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 mei 2022 en geldt voor onbepaalde tijd.

Ondertekening

Aldus besloten door de directie op 11 mei 2022.

drs. ing. K.A. Blokland

directeur

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling