Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bloemendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan
Citeertitel Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het Omgevingsplan
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt. Deze regeling vervangt de Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen benodigd is (nota Ruimtelijke Beoordeling 2010).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

10-03-2022

gmb-2022-221180

2021003362