Notitie adviesrecht en verplichte participatie

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Notitie adviesrecht en verplichte participatie
Citeertitel Notitie adviesrecht en verplichte participatie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

15-12-2021

gmb-2022-220733

GZDGTL283642/284618