Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 De Kempen (gemeente Eersel)

Geldend van 01-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 De Kempen (gemeente Eersel)
Citeertitel Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 De Kempen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2023 Ter vervanging van Ingegraal Veiligheidsplan 2019-2022 De Kempen

24-01-2023

gmb-2023-36936

23.00891
01-01-2019 01-02-2023 Ter vervanging van Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2015-2018

04-12-2018

gemeenteblad

22.10310 en 19.00127