Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen (Beleidsregels ambtshalve vermindering Edam-Volendam 2018)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen (Beleidsregels ambtshalve vermindering Edam-Volendam 2018)
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve vermindering Edam-Volendam 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
  3. artikel 244 van de Gemeentewet
  4. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking vond plaats door publicatie in de huis-aan-huisbladen: op 6 december 2017 in Nieuw Volendam en 11 december 2017 in de Stadskrant.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2022-212214

D-1817748