Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie (Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Edam-Volendam 2018)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie (Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Edam-Volendam 2018)
Citeertitel Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige Edam-Volendam 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening onroerendezaakbelastingen Edam-Volendam 2022
  2. Verordening hondenbelasting Edam-Volendam 2022
  3. Verordening rioolheffing Edam-Volendam 2022
  4. Verordening afvalstoffenheffing Edam-Volendam 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking heeft plaatsgevonden door publicatie in twee huis-aan-huisbladen: Nieuw Volendam op 6 december 2017 en de Stadskrant op 11 december 2017.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2022-212056

D-1817748