Beleidsregel Tegenprestatie

Geldend van 02-07-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Tegenprestatie
Citeertitel Beleidsregel Tegenprestatie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Tegenprestatie Participatiewet Gemeente Beesel 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding kan niet worden achterhaald en bij benadering is een datum ingevuld

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2015 nieuwe regeling

15-06-2015

onbekend

Onbekend.