Algemene plaatselijke verordening Maastricht

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene plaatselijke verordening Maastricht
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Maastricht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene plaatselijke verordening Maastricht 2006. Deze regeling is bij besluit van 21 juni 2022 door de gemeenteraad reeds gewijzigd vóór inwerkingtreding. Dit besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, 294524.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-208521

2021.32288