Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022

Geldend van 11-10-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervalt op 1 juli 2023. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2022 01-07-2023 artikel 7, 9

27-09-2022

gmb-2022-448984

777165
11-05-2022 01-04-2022 01-04-2022 nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-206364

Onbekend.