Verordening tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022

Geldend van 10-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022
Citeertitel Verordening tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 4, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 4, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Etten-Leur 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2022 nieuwe regeling

25-04-2022

gmb-2022-205693

Onbekend.