Regeling vervalt per 01-01-2025

Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone dieselvrachtauto’s Leiden 2022

Geldend van 06-05-2022 t/m 31-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone dieselvrachtauto’s Leiden 2022
Citeertitel Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s gemeente Leiden 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 62 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  3. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2022 01-01-2025 nieuwe regeling

26-04-2022

gmb-2022-204944

Z/22/3366053