Gedragscode Integriteit raads- en commissieleden Veere 2022

Geldend van 12-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veere
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode Integriteit raads- en commissieleden Veere 2022
Citeertitel Gedragscode Integriteit raads- en commissieleden Veere 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Gedragscode Integriteit raads- en commissieleden Veere 2022
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2022 Nieuwe regeling

21-04-2022

gmb-2022-200973

22b.00501