Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen – Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Geldend van 03-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Apeldoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regionale Subsidieregeling Algemene Voorzieningen – Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Citeertitel Regionale Subsidieregeling MO/BW Oost-Veluwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2022 nieuwe regeling

26-04-2022

gmb-2022-200106

Onbekend.