Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Borger-Odoorn

Geldend van 01-05-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid Borger-Odoorn

Op 19 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn besloten om per 1 mei 2022 contactpersonen voor de Wet open overheid aan te wijzen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid;

heeft in de vergadering van 19 april 2022 besloten:

met ingang van 1 mei 2022 aan te wijzen als contactpersonen voor de Wet open overheid:

- de medewerk(st)ers telefonie van het cluster Klantcontactcentrum;

- de medewerk(st)ers Documentaire Informatievoorziening (DIV).

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D.C. Rensen, mr. J. Seton