Verordening Starterslening gemeente Alphen-Chaam 2022

Geldend van 05-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen-Chaam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Starterslening gemeente Alphen-Chaam 2022
Citeertitel Verordening Starterslening gemeente Alphen-Chaam 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Starterslening gemeente Alphen-Chaam 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2022 nieuwe regeling

21-04-2022

gmb-2022-199265

374066