Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021

Geldend van 04-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2021
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2022 nieuwe regeling

24-06-2021

bgr-2022-489

Onbekend.