Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging

Geldend van 03-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging
Citeertitel Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk 2022, eerste wijziging
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit college gemeente Land van Cuijk van 4 januari 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2022 nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-196420

Onbekend.