Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022

Geldend van 31-12-2022 t/m 30-06-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag WIL 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervalt op 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2022 01-07-2023 artikel 7, 9

20-12-2022

gmb-2022-579422

Onbekend.
04-05-2022 01-04-2022 31-12-2022 nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-195916

Onbekend.