Regeling vervallen per 01-05-2022

Noodverordening “Derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022

Geldend van 29-04-2022 t/m 30-04-2022

Intitulé

Noodverordening “Derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022

De burgemeester van Katwijk,

overwegende;

dat op zaterdag 30 april 2022 om 13.00 uur op sportpark de Krom aan De Krom te Katwijk in het kader van de Jack’s League een voetbalwedstrijd tussen v.v Katwijk en k.v.v. Quick Boys wordt gespeeld;

dat voornoemde wedstrijd van beide in Katwijk gevestigde clubs door hem op grond van ervaringen bij voorgaande confrontaties, wordt aangemerkt als een wedstrijd met een verhoogd risico voor de openbare orde;

dat tijdens eerdere edities van deze derby in 2007, 2009 en 2014, op de dag van de onderlinge wedstrijd op en rondom de complexen van genoemde clubs en op diverse plaatsen in Katwijk, de openbare orde is verstoord door het elkaar treffen van de aanhang van beide clubs;

dat voorafgaand aan de recente derby op sportpark Nieuw-Zuid (k.v.v. Quick Boys) op 15 maart 2022 rellen zijn uitgebroken tussen supporters van k.v.v. Quick Boys en v.v. Katwijk;

dat hierbij onder meer met stokken is geslagen en vuurwerk over en weer is gegooid;

dat tijdens de laatstgenoemde wedstrijd de Mobiele Eenheid heeft moet ingrijpen op sportpark Nieuw-Zuid om nieuwe confrontaties te voorkomen en het publiek te scheiden;

dat desondanks na de wedstrijd op het hoofveld van sportpark Nieuw-Zuid een massale vechtpartij is uitgebroken tussen supporters van k.v.v. Quick Boys en v.v. Katwijk;

dat tijdens de derby Rijnsburgse Boys – Quick Boys op 19 april 2022 supporters elkaar met vuurwerk bestookten;

dat hierdoor zestien personen (waaronder circa 10 kinderen) brandschade hebben opgelopen, alsmede brandwonden;

dat ik daarom, na overleg met de voorzitters van de voetbalverenigingen heb besloten dat bij alle derby’s tussen k.v.v. Quick Boys, v.v. Katwijk en Rijnsburgse Boys gedurende een periode van twee jaar geen supporters van de uitspelende clubs mogen worden toegelaten;

dat dit verbod voor de eerste keer geldt tijdens de derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys op 30 april 2022;

dat in de nabijheid van sportpark “de Krom” een openbaar gebied is gelegen, dat plaatselijk bekend is als “de Belt”, waar vanaf een goed zicht bestaat op het hoofdveld van v.v. Katwijk;

dat het daarom aantrekkelijk is voor supporters van k.v.v. Quick Boys om zich in dit gebied op te houden tijdens voornoemde wedstrijd;

dat deze feiten nopen tot maatregelen om te voorkomen dat oproerige beweging en ernstige wanordelijkheden plaatsvinden tijdens laatstgenoemde wedstrijd;

dat onder "ernstige wanordelijkheden" in dit verband wordt verstaan: de vrees dat supporters van k.v.v. Quick Boys zich in het gebied nabij sportpark de Krom, plaatselijk bekend als “de Belt”, zullen begeven en daar de confrontatie aan gaan met supporters van de respectievelijke tegenpartij of andere (rivaliserende) supporters dan wel de politie, dan wel vuurwerk richting het veld van v.v. Katwijk schieten, dan wel vernielingen zullen aanrichten;

dat de beschikbare juridische instrumenten ontoereikend zijn om bedoelde wanordelijkheden te voorkomen en/of tegen te gaan;

dat het met het oog hierop noodzakelijk is in afwijking van en in aanvulling op de bestaande wettelijke voorschriften een regeling vast te stellen die hierin kan voorzien;

zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde risico’s, omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid van de Gemeentewet zich voordoet, kan de burgemeester gelet op artikel 176, eerste lid van de Gemeentewet algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn;

het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar deze noodverordening vast te stellen;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende volgende noodverordening “Derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022”

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing voor het in bijlage I vermelde gebied rondom het sportcomplex van v.v. Katwijk aan de Krom in Katwijk plaatselijk bekend als “de Belt”.

Artikel 2

Het is eenieder verboden aanwezig te zijn in het gebied als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

Het in artikel 2 bedoelde verbod geldt niet voor hulpdiensten en medewerkers van de gemeente die voor uitoefening van hun taak aldaar aanwezig moeten zijn.

Artikel 4

  • 1. Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na haar vaststelling en bekendmaking en geldt op 30 april 2022 van 10.00 tot 16.00 uur.

  • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: “Noodverordening derby v.v. Katwijk – k.v.v. Quick Boys 2022.

Ondertekening

Vastgesteld op 26 april 2022

De burgemeester van Katwijk,

Ir. C.L. Visser

Bijlage I: Aangewezen gebied

afbeelding binnen de regeling

Overtreding van deze noodverordening is strafbaar gesteld op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.