Regeling vervallen per 01-10-2022

Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022

Geldend van 04-05-2022 t/m 30-09-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Land van Cuijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
Citeertitel Beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 november 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2022 01-03-2022 01-10-2022 nieuwe regeling

19-04-2022

gmb-2022-194613

Onbekend.