Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland houdende aanwijzing contactpersonen Wet open overheid
Citeertitel Aanwijzing contactpersonen Wet open overheid (cvdK)
Vastgesteld door commissaris van de koning
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen mandaat, volmacht- en machtigingsbesluit commissaris van de Koning Zeeland 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2022 Nieuwe regeling

25-04-2022

prb-2022-4967

145500