Regeling vervallen per 01-01-2023

Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Noord- Limburg

Geldend van 01-11-2018 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Noord- Limburg
Citeertitel Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Noord-Limburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Beesel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018 01-01-2023 nieuwe regeling

22-10-2018

Gemeenteblad 2018, 229197

Onbekend.