Aanwijzingsbesluit Informatiecontactfunctionarissen

Geldend van 27-04-2022 t/m 02-05-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Informatiecontactfunctionarissen

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid (Woo),

Gelezen het B&W-voorstel “Aanwijzen informatiecontactfunctionarissen” d.d. 1 april 2022 met kenmerk Z/21/168559, INT B&W VOORSTEL 300329,

Besluit:

Dhr. mr. M. Richter;

Mw. Mr. T. Mobers-Goffin;

Dhr. Mr. A. Jeurissen;

Mw. Mr. J. Pieters-Janssen;

Dhr. mr. E. Peeters;

Mw. Mr. A. Heuts

Ondertekening

Nuth, 12 april 2022

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

Mevr. mr. S.M.J. Troisfontaine

De burgemeester,

Dhr. ing. E. Geurts