Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023

Geldend van 23-03-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023
Citeertitel Nadere subsidieregels sport en bewegen voor het primair onderwijs en senioren 2022/2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp onderwijs, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet
  2. Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2023 01-01-2024 artikel 7, 9

14-03-2023

prb-2023-3134

Onbekend.
10-05-2022 23-03-2023 nieuwe regeling

19-04-2022

prb-2022-4758

Onbekend.