Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Baarn 2013 - laatste wijziging, april 2022

Geldend van 23-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Baarn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Baarn 2013 - laatste wijziging, april 2022
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 212 van de Gemeentewet
  2. Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2022 Vervangende regeling

12-04-2022

gmb-2022-182797

Onbekend.