Verordening winkeltijden Noordwijk 2022

Geldend van 23-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening winkeltijden Noordwijk 2022
Citeertitel Verordening winkeltijden Noordwijk 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Noordwijk 2019. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2022 nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-182417

189035