Regeling vervallen per 31-12-2022

Gemeente Heerlen - Subsidieregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende regels met betrekking tot de subsidiëring ten behoeve van de aanwas en het behoud van leden van amateursportverenigingen (Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen)

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeente Heerlen - Subsidieregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende regels met betrekking tot de subsidiëring ten behoeve van de aanwas en het behoud van leden van amateursportverenigingen (Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen)
Citeertitel Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Subsidieregel aanwas en behoud leden amateursportverenigingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2022 Nieuwe beleidsregel

12-04-2022

gmb-2022-181053

Onbekend.