Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid

Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

en de burgemeester van de gemeente Nijmegen

Gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid (Woo)

Stellen het volgende besluit vast: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid

Artikel 1 Aanwijzing contactpersonen Woo

Aan te wijzen als contactpersonen als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid:

de junior, senior en strategisch juridisch adviseurs werkzaam op de afdeling VJB, bureau Juridische Zaken, met het aandachtsgebied Wet open overheid.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.

  • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit contactpersonen Wet open overheid.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 19 april 2022.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls