Nadere regels terrassen

Geldend van 20-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels terrassen
Citeertitel Nadere regels terrassen op grond van artikel 8.13 van de Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, bestuur en recht
Eigen onderwerp Terrassen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 8.13 van de Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2022 Nieuwe regeling

22-03-2022

gmb-2022-174763

Onbekend.