Regeling vervallen per 21-04-2025

Aanwijzing Autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Geldend van 21-04-2022 t/m 20-04-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing Autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Aanwijzingsbesluit Autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR318782

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2022 21-04-2025 Aanwijzingsbesluit Autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

11-04-2022

gmb-2022-174281

Aanwijzingsbesluit Autobranche bedrijventerrein Nieuw Overvecht als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit