Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veenendaal

Geldend van 21-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Veenendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veenendaal
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2023 15-03-2022 Wijziging artikel 3, 5

28-03-2023

gmb-2023-174384

Onbekend.
27-10-2022 15-03-2022 21-04-2023 Wijziging artikelen 1, 3, 4, 5, 6, 8

11-10-2022

gmb-2022-477567

Onbekend.
12-04-2022 27-10-2022 Vaststelling nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-173442

Onbekend.