Welstandscriteria voor terrassen

Geldend van 24-03-2021 t/m heden

Intitulé

Welstandscriteria voor terrassen

Wanneer worden de welstandscriteria voor terrassen gebruikt?

 • Indien een terras geëxploiteerd wordt waarvoor een exploitatievergunning noodzakelijk is als bedoeld in de Omgevingsverordening van Valkenburg aan de Geul.

Opbouw

De welstandscriteria zijn onderverdeeld in:

 • 1.

  Algemene welstandscriteria: van toepassing op alle welstandsgebieden

 • 2.

  Gebiedsgerichte welstandscriteria: alleen van toepassing op aangewezen welstandsgebieden.

 • 3.

  Objectgerichte welstandscriteria: van toepassing op specifieke objecten op een terras zoals terrasmeubilair en menuborden (soms alleen binnen een aangewezen welstandsgebied);

 • 4.

  Een excessenregeling: van toepassing op alle welstandsgebieden

De welstandsbeoordeling

Alle terrassen die exploitatievergunningsplichtig zijn volgens de Omgevingsverordening van Valkenburg aan de Geul dienen te voldoen aan de algemene criteria. Daarnaast dienen de terrassen gelegen binnen het Centrum van Valkenburg sub Welstandsgebied Horeca te voldoen aan de aanvullende criteria

Uitzonderingen

Daar waar geen sprake is van een geconcentreerd bedrijvengebied (horeca- detailhandel) waardoor onderlinge afstemming tussen terrasmeubilair, parasols, vrijstaande menuborden, menustandaarden en aankleding minder relevant is, hoeft alleen te worden voldaan aan de algemene welstandscriteria.

Voor terrassen gelegen buiten het welstandsgebied ‘centrum’ die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en niet zichtbaar zijn vanaf openbare gebieden gelden geen welstandscriteria voor terrasmeubilair, parasols, vrijstaande menuborden, menustandaarden en aankleding.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 1 Terras bij het station Schin op Geul

 • 1.

  Algemene Welstandscriteria

Het bestaande karakteristieke beeld mag niet worden verstoord (basisregel).

Met het bestaande karakteristieke beeld wordt in deze welstandsnota bedoeld: het beeld dat wordt gevormd door bouwwerken, waarvoor een vergunning voor bouwen is verleend, samen met het landschap inclusief de wegenstructuur en objecten zoals terrassen, reclames en uitstallingen die op basis van verleende vergunningen en/of op basis van beleid zijn toegestaan.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 2,3 en 4 (hierboven) voldoen: deze terrassen voegen sfeer, uitstraling en gezelligheid toe in de straat. De terrassen passen binnen het bestaande karakteristieke beeld.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 5,6,7 en 8 (hierboven) voldoen niet: de terrassen verstoren het bestaande karakteristieke beeld.

 • 2.

  Objectgerichte en gebiedsgerichte welstandscriteria

Het uiterlijk van de objecten op het terras (zoals meubilair, zonwering, terrasschotten, verlichting, aankleding en menukaarten, menuborden, stoffering) is op elkaar afgestemd en afgestemd op het bestaande karakteristieke beeld. (basisregel)

Terrasmeubilair (tafels en stoelen)

 • Algemeen

Het terrasmeubilair dient van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te zijn. Het meubilair mag geen tekenen vertonen van achterstallig onderhoud.

 • Centrum valkenbrg (subwelstandsgebied Horeca)

Uitgangspunten stoelen en tafels:

 • Per terras dienen de stoelen en tafels van hetzelfde type en in dezelfde kleurstelling, effen en gedekt, te zijn uitgevoerd.

 • Het meubilair bestaat uit tafels en stoelen (niet uit banken, statafels etc. zoals afgebeeld op afbeelding 5 t/m 7. (hierboven)

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 9 (hierboven) voldoen: terrasmeubilair welk voldoet aan de criteria uit het sub welstandsgebied Horeca.

Parasols

 • Algemeen

De maximale zijdelingse maat van een parasol (in geval van een rechthoekige parasol) bedraagt 4 meter. De maximale doorsnede van een ronde parasol bedraagt 4 meter.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 10

 • Centrum valkenburg (sub welstandsgebied Horeca)

Aanvullende beleidscriteria zijn terug te vinden in de welstandnota voor bouwwerken.

Vrijstaande menuborden

 • Centrum Valkenburg (sub welstandsgebied Horeca)

Er is één menubord per horeca-inrichting toegestaan. Dit dient een vrijstaand menubord te zijn (conform afbeelding 11 zie hieronder). De maximale hoogte bedraagt 1.3 meter en de maximale breedte bedraagt 0,8 meter. Bij brede panden (> 12,5 meter) is een tweede menubord toegestaan.

Het menubord is uitgevoerd als een krijtbord omrand door hout (met een blanke afwerking) of metaal.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 11

Menu standaard (met menukaart)

 • Centrum Valkenburg (sub welstandsgebied Horeca)

Er is één menukaart op een standaard (lessenaar) toegestaan. Dit dient een vrijstaande menustandaard te zijn (conform afbeelding 12 zie hieronder). De maximale hoogte bedraagt 1,5 meter en de maximale breedte bedraagt 0,5 meter.

afbeelding binnen de regeling

Aankleding

 • Centrum Valkenburg (sub welstandsgebied Horeca)

Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald geldt dat de aankleding (bijvoorbeeld met sfeervoorwerpen) van het terras zodanig moet zijn dat deze kwalitatief en functioneel de identiteit van het bedrijf en de periode van het jaar, ondersteunt.

afbeelding binnen de regeling

Afbeelding 13 (voldoet niet)

Welstandsgebieden

Er zijn twee mogelijkheden om te achterhalen in welk welstandsgebied een perceel is gelegen.

 • 1.

  Het welstandsgebied kan per e-mail bij de gemeente worden opgevraagd. Stuur een e-mail, waarin het adres wordt aangegeven, naar: info@valkenburg.nl

 • 2.

  Via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer kunt u uw adres invoeren. U kunt vervolgens nagaan welke gebiedsaanduiding en welke bestemming op een perceel ligt en welk gebruik is toegestaan. Komt de gebiedsaanduiding en/of het toegestane gebruik overeen met hetgeen in de linker kolom (donker blauw) is aangegeven dan kan in de rechter kolom worden afgelezen in welk welstandsgebied of in welke welstandsgebieden een perceel ligt.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening