Beleidskader pilot voor het plaatsen van kleine windturbines bij agrarische bedrijven in het buitengebied

Geldend van 21-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Altena
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidskader pilot voor het plaatsen van kleine windturbines bij agrarische bedrijven in het buitengebied
Citeertitel Beleidskader pilot voor het plaatsen van kleine windturbines bij agrarische bedrijven in het buitengebied
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2022 nieuwe regeling

15-03-2022

gmb-2022-172252

D2022-01-004644 / 2022-001418