Nadere regel subsidie Zomerprogramma Utrecht als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel subsidie Zomerprogramma Utrecht als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs
Citeertitel Nadere regel subsidie Zomerprogramma Utrecht als onderdeel van Nationaal Programma Onderwijs
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022 Ook kinderen van 2,5-4 jaar kunnen deelnemen en verlaging van het subsidiebedrag

13-12-2022

gmb-2022-566897

Onbekend.
16-04-2022 22-12-2022 Nieuwe regeling

12-04-2022

gmb-2022-171859

Onbekend.