Beleidsregels van de raad van Edam-Volendam voor de welstandsbeoordeling van bouwwerken (Welstandsnota Edam-Volendam)

Geldend van 12-11-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van de raad van Edam-Volendam voor de welstandsbeoordeling van bouwwerken (Welstandsnota Edam-Volendam)

Met deze publicatie wordt de tekst van het besluit beschikbaar gesteld, omdat dit niet reeds bij de bekendmaking is gebeurd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Edam-Volendam op 23 april 2020.