Regeling vervallen per 01-01-2024

Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede (mei) 2022

Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede (mei) 2022
Citeertitel Regeling mandaten, volmachten en machtigingen Heemstede (mei) 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede 2022. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2022 01-01-2024 nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-170191

995886