Financiële verordening gemeente Bernheze 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Bernheze 2020
Citeertitel Financiële verordening gemeente Bernheze 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 Nieuwe regeling

10-12-2020

gmb-2022-168914

/