Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022

Geldend van 12-08-2022 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 05-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022
Citeertitel Beleidsregels energietoeslag Leiden 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt gelijk met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Leiden 2022, per 1 januari 2023. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-2022 05-04-2022 01-01-2023 artikel 2

02-08-2022

gmb-2022-366452

22.0308
27-07-2022 12-08-2022 artikel 4, 5

05-07-2022

gmb-2022-340915

22.0283
13-04-2022 27-07-2022 nieuwe regeling

05-04-2022

gmb-2022-163093

22.0142