Aanwijzingsbesluit koopzondagen Harderwijk 2022-2023

Geldend van 12-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit koopzondagen Harderwijk 2022-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk;

gezien het verzoek van de Binnenstadsondernemers Harderwijk (BOH) d.d. 10 maart 2022 en gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders van 15 maart 2022,nummer02430000090222 / 02430000318954 ;

gelet op artikel 7b van de Verordening Winkeltijden Harderwijk (hierna: winkeltijdenverordening);

overwegende dat het college op grond van artikel 7b van de winkeltijdenverordening voor alle andere winkels (dan de winkels genoemd in artikel 7a van voornoemde verordening zoals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra) ten hoogste 26 zondagen per jaar kan aanwijzen waarop het verbod zoals gesteld in artikel 2 van de Winkeltijdenwet niet geldt;

besluiten:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit koopzondagen Harderwijk 2022-2023

Artikel 1 Aanwijzing koopzondagen

Aan te wijzen als een zondag als bedoeld in artikel 7b van de Verordening Winkeltijden Harderwijk:

 • Zondag 1 mei 2022

 • Zondag 5 juni 2022

 • Zondag 12 juni 2022

 • Zondag 19 juni 2022

 • Zondag 26 juni 2022

 • Zondag 3 juli 2022

 • Zondag 10 juli 2022

 • Zondag 17 juli 2022

 • Zondag 24 juli 2022

 • Zondag 31 juli 2022

 • Zondag 7 augustus 2022

 • Zondag 14 augustus 2022

 • Zondag 21 augustus 2022

 • Zondag 28 augustus 2022

 • Zondag 4 september 2022

 • Zondag 11 september 2022

 • Zondag 2 oktober 2022

 • Zondag 6 november 2022

 • Zondag 27 november 2022

 • Zondag 4 december 2022

 • Zondag 11 december 2022

 • Zondag 18 december 2022

 • Zondag 8 januari 2023

 • Zondag 5 februari 2023

 • Zondag 5 maart 2023

 • Zondag 2 april 2023

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit koopzondagen Harderwijk 2022-2023”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk in de vergadering van 29 maart 2022.

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer H.J. van Schaik

burgemeester