Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Best 2022

Geldend van 12-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Best
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Best 2022
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Best 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Best 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Best 2021. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-161735

Onbekend.