Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (basistaken) Regio Zuid-Limburg

Geldend van 12-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (basistaken) Regio Zuid-Limburg
Citeertitel Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid (basistaken) Regio Zuid-Limburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2022 nieuwe regeling

29-03-2022

gmb-2022-161576

22.0001716