Nadere regel Evenementensubsidie

Geldend van 09-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel Evenementensubsidie
Citeertitel Nadere regel Evenementensubsidie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646909

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze nadere regel vervangt: nadere regels Evenementensubsidie die in werking is getreden op 26-10-2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2022 Nieuw regeling

22-03-2022

gmb-2022-156761

Onbekend.