Regeling vervallen per 01-01-2021

Organisatieverordening gemeente Zeewolde 2002

Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Organisatieverordening gemeente Zeewolde 2002
Citeertitel Organisatieverordening gemeente Zeewolde 2002
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 103, lid 2  
  2. Gemeentewet, art. 159

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 22 december 1994 vastgestelde Organisatieverordening gemeente Zeewolde.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002 01-01-2021 nieuwe regeling

29-11-2001

Onbekend.

V022