Regeling vervallen per 01-01-2024

Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Geldend van 16-02-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra
Citeertitel Openstellingsbesluit tweede tranche Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nadere subsidieregels Kwaliteit Limburgse Centra

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2023 01-01-2024 artikel 1, 2

07-02-2023

prb-2023-1689

Onbekend.
07-04-2022 16-02-2023 nieuwe regeling

29-03-2022

prb-2022-3903

Onbekend.