LANDSVERORDENING houdende regels inzake het toezicht op het verzekeringsbedrijf

Geldend van 31-07-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Maarten
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING houdende regels inzake het toezicht op het verzekeringsbedrijf
Citeertitel Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf
Vastgesteld door Minister van Justitie
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit natura-uitvaartverzekeraars 

Regeling aanslagregels natura-uitvaartverzekeraars

Landsbesluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf

Landsbesluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf

Landsbesluit financiële eisen verzekeringsbedrijf

Landsbesluit toezichtskosten verzekeringsbedrijf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2019 artikel 79, 78a

17-06-2019

Ab 2019, No. 24

Onbekend.