Regeling vervallen per 14-02-2024

Beleidsregels (conformering aan de Gelderse beleidsregels voor geur in milieuvergunningen) voor individuele industriële bedrijven gemeente Nijmegen (2005)

Geldend van 07-07-2005 t/m 13-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels (conformering aan de Gelderse beleidsregels voor geur in milieuvergunningen) voor individuele industriële bedrijven gemeente Nijmegen (2005)
Citeertitel Beleidsregels (conformering aan de Gelderse beleidsregels voor geur in milieuvergunningen) voor individuele industriële bedrijven gemeente Nijmegen (2005)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Geurbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2005 14-02-2024 nieuwe regeling

31-05-2005

Gemeentebladnummer GB2005-092

Collegebesluit d.d. 31 mei 2005, nr. 1.29