Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 ISD Kompas

Geldend van 07-04-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 ISD Kompas
Citeertitel Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 ISD Kompas
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2022 nieuwe regeling

24-03-2022

bgr-2022-394

Onbekend.